Termal Etiket Tipleri

Barkod yazıcılarının üzerlerine baskı yaptığı etiketler sınıfında yer alan etiketler, eco termal etiket, semi termal etiket ve lamine termal etiket olarak üç gruba ayrılmaktadır. Termal etiketler, ribonsuz yazdırma denilen direkt termal ya da ribonlu yazdırma olarak ifade edilen termal transfer baskı yöntemi ile kullanılmaktadırlar.

Eco termal etiketler, kağıt kısmının üzerine termal lamine edilmesi ile meydana gelen etiket cinsleridir. Diğer termal etiket cinslerinde olduğu gibi ısı, ışık, alkol ve nem gibi etkenlerden kararma belirtileri göstererek zarar görmektedir. Eco etikette meydana gelen bu zarar yüzünden, hızlı tüketilmesine ihtiyaç duyulmaktadır ve muhafaza edilmelerinde özellik ile sıcak ve nemli ortamlardan uzak tutulması gerekmektedir. Çalışma sistemi barkod yazıcı olarak isimlendirilen cihazların baş kısımlarında oluşan ısının, etiket üzerindeki termali sıvılaştırması mantığına dayanmaktadır.

Semi termal etiketler üst bölgelerinde koruyucu tabaka barındıran etiket cinsleridir. Eco etiketlere nazaran daha dayanıklı bir etiket tipidir. Baskı yöntemi olarak, direkt termal yöntemi kullanılmaktadır. Alkol, ışık nem ve ısıya karşı hassastırlar.

Lamine ( top ) termal etiketler, termal özelliğine sahip bir etiket cinsidir. Ribonsuz yazdırma olarak ifade edilen direkt termal baskı yönteminde kullanılmaktadır. Eco etiket cinslerine göre daha uzun kullanım ömrüne sahiptirler. Ribonsuz kullanım nedeni ile düşük baskı maliyetlerinin ortaya çıkmasına sebep vermektedir. Nitelik olarak, yapışkanlığında ya da kağıt ağırlığında eco termal etiketlerden farkı bulunmamaktadır.

110×300 Wax Ribon : https://www.barkodcarsi.com/urun/110×300-wax-ribon-flat-out-siyah